வியாழன், ஜூலை 15, 2010

ப்ளோகில் நீர் குமுழி வரவழைக்க ...


நீர் குமிழி வரவழைக்க நேற்று ப்ளோகில் எப்படி என்று 
எழுதி இருந்தேன் . பார்த்தவர்கள் எல்லாம் பப்லஸ் (குமிழி )
பெரியதாய் இருக்கு, கருப்பு கலர் விட ப்ளூ கலர் இருந்தால் 
நன்றாக இருக்கும் என்றார்கள்..இப்போ ப்ளூ கலரில்   குமிழி
வரும் படி மாற்றி உள்ளேன். கண்டு மகிழுங்கள்.!!

followers ,       வோட்டு போட்டு கமெண்ட் கூறிய 

அநைவருக்கும் 
என் நன்றியை  தெரிவித்து கொள்கேறேன்  
உங்கள் ப்ளோகில் நீர் குமுழி வரவழைக்க (bubbles)

கீழே உள்ள ஸ்க்ரிப்டை பாடி டாக் குள் காபி பண்ணுங்கள்.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original:  Kurt Grigg (kurt.grigg@virgin.net) -->
<!-- Web Site:  http://website.lineone.net/~kurt.grigg/javascript -->
<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->
<!-- Begin
Image0 = new Image();
Image0.src = "http://i1022.photobucket.com/albums/af349/geetha6/bubble2.gif";
Amount = 20;
Ymouse = -50;
Xmouse = -50;
Ypos = new Array();
Xpos = new Array();
Speed = new Array();
rate = new Array();
grow = new Array();
Step = new Array();
Cstep = new Array();
nsSize = new Array();
ns = (document.layers)?1:0;
(document.layers)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;
function Mouse(evnt) {
Ymouse=(document.layers)?evnt.pageY-20:event.y-20;
Xmouse=(document.layers)?evnt.pageX:event.x;
}
(document.layers)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;
for (i = 0; i < Amount; i++) {
Ypos[i] = Ymouse;
Xpos[i] = Xmouse;
Speed[i] = Math.random()*4+1;
Cstep[i] = 0;
Step[i] = Math.random()*0.1+0.05;
grow[i] = 8;
nsSize[i] = Math.random()*15+5;
rate[i] = Math.random()*0.5+0.1;
}
if (ns) {
for (i = 0; i < Amount; i++) {
document.write("<LAYER NAME='sn"+i+"' LEFT=0 TOP=0><img src="+Image0.src+" name='N' width="+nsSize[i]+" height="+nsSize[i]+"></LAYER>");
   }
}
else {
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i = 0; i < Amount; i++) {
document.write('<img id="si" src="'+Image0.src+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;filter:alpha(opacity=90)">');
}
document.write('</div></div>');
}
function MouseBubbles() {
var hscrll = (document.layers)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;
var wscrll = (document.layers)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft;
for (i = 0; i < Amount; i++){
sy = Speed[i] * Math.sin(270 * Math.PI / 180);
sx = Speed[i] * Math.cos(Cstep[i] * 4);
Ypos[i] += sy;
Xpos[i] += sx;
if (Ypos[i] < -40) {
Ypos[i] = Ymouse;
Xpos[i] = Xmouse;
Speed[i] = Math.random() * 6 + 4;
grow[i] = 8;
nsSize[i] = Math.random() * 15 + 5;
}
if (ns) {
document.layers['sn'+i].left = Xpos[i] + wscrll;
document.layers['sn'+i].top = Ypos[i] + hscrll;
}
else {
si[i].style.pixelLeft = Xpos[i] + wscrll;
si[i].style.pixelTop = Ypos[i] + hscrll;
si[i].style.width = grow[i];
si[i].style.height = grow[i];
}
grow[i] += rate[i];
Cstep[i] += Step[i];
if (grow[i] > 24) grow[i] = 25;
}
setTimeout('MouseBubbles()', 10);
}
MouseBubbles();
//  End -->
</script>
<p><center>
<font face="arial, helvetica" size"-2">
</font>
</center><p>
<!-- Script Size:  3.26 KB -->
<div style="position:relative">
</div>

8 கருத்துகள் :

 1. நல்லா படபடன்னு இருக்கு இந்த நீர்க்குமிழி. :)

  பதிலளிநீக்கு
 2. கலர மாத்த முடியுமா...?
  (இவங்களுக்கு வேற பொழப்பே கிடயாதுன்னு. கலர மாத்துறதே வேலன்னு முணுமுணுக்காதீங்க‌:)
  சீரயச‌ப்பா.....  http://vaarththai.wordpress.com

  பதிலளிநீக்கு
 3. Bubbles பார்க்க அழகு...சூப்பர்ப்...ஆனால் கருப்புக்கு பதிலாக ப்ளு இருந்தால் இன்னும் சூப்பர்ப்...

  பதிலளிநீக்கு
 4. Geetha madam,& Soundr..

  கலர் மாத்திட்டா போச்சு !!

  இப்ப ஒகே வா? ரைட்

  பதிலளிநீக்கு
 5. வாழ்த்துக்கள் மேடம் கீதா . மிக நன்றாகவே உள்ளது..குமிழ்கள் . நீல நிறமும் நன்கு பொருத்துமாக உள்ளது .! இன்றைக்கு வேறு என்ன தர போகிரிகள் ..புதிதாக ??

  பதிலளிநீக்கு
 6. நன்றி முத்து.
  அடுத்து ப்ளோகில் பூகம்பம் மற்றும் மின்னல் வரவழைக்க உள்ளேன்.
  விரைவில் எதிர்பார்கலாம். !!

  பதிலளிநீக்கு

welcome