வெள்ளி, ஏப்ரல் 09, 2010

Windows XPWindows XP  துவக்க வழி காட்டி 
இந்த operating சிஸ்டம் பற்றி எளிய தமிழில் விளக்கங்களுடன் 
திரு ராமநாதன் தெளிவாக தொகுத்து தந்துள்ளார்.   download

2 கருத்துகள் :

welcome