வியாழன், ஏப்ரல் 14, 2011

வாழ்த்துக்கள்

"The only place success comes before work is in the dictionary."
இதயம் கனிந்த நல் வாழ்த்துக்கள் 


4 கருத்துகள் :

welcome