வெள்ளி, பிப்ரவரி 26, 2010

சரஸ்வதி கடாட்சம் ..

சரஸ்வதி கடாட்சம் உண்டாகட்டும் !!


உங்கள் பிள்ளைகள் பரீட்சை ஆரம்பம் ஆக போகிறது..

தினமும் சரஸ்வதி நாவில் குடி கொள்ளட்டும். !

நாம் நமஸ்கரித்து இந்த பாடலை கேட்டு மகிழ்வோம் .

பாருங்கள்.
 

6 கருத்துகள் :

welcome