வெள்ளி, ஜனவரி 08, 2010

The world's tallest man

World tallest man who also has the largest hands and feet - has been named by Guinness World Records for the launch of its 2010 book.

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

welcome