புதன், நவம்பர் 25, 2009

புத்தகங்கள் இல்லையென்றால் சரித்திரம் மௌனமாகிவிடும். இலக்கியம் ஊமையாகிப்போகும். புத்தகம் என்பது மனித குலமே அச்சு வடிவில் இருப்பது போல.

Advice is like castor oil, easy enough to give but dreadful uneasy to take

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

welcome