புதன், நவம்பர் 17, 2010

பக்ரித் வாழ்த்துக்கள் ..

முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளுக்கு இனிய பக்ரித் வாழ்த்துக்கள்.
வலை உலக ச்கோதர சகோதரிகளுக்கு இதயம் கனிந்த வாழ்த்துக்கள்.


2 கருத்துகள் :

welcome