ஞாயிறு, ஏப்ரல் 25, 2010

உங்கள் மனதை அறிவோமா?வாங்க விளையாடலாம் !
ஒன்று முதல் 63 , என்னுக்குள் ஒரு எண்ணை மனதில்
நினைத்துகொள்ளுங்கள். ஸ்டார்ட்  கிளிக் செயுங்கள்!
இபொழுது ஆறு கார்டு கள் காட்டப்படும் .ஓவ்வறு கார்டிலும்  
நீங்கள் நினைத்த எண் உள்ளதா? என்று எஸ் அலது நோ கிளிக்
பண்ணவும். இறுதியில் நீங்கள் நினைத்த எண் காட்டப்படும் .
ஓகே ரெடியா? .ஸ்டார்ட் ..


கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

welcome